مرتضی ممیز


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۶/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۰۹/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

طراح گرافیک، تصویرگر، استاد دانشگاه، پدر هنر گرافیک معاصر ایران

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر