منوچهر بهروج


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر

علت وفات

بیماری

سرطان ریه