احمد گرگین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر گیلکی‌ سرا و فارسی سرا

علت وفات

بیماری