لوون خانکلدیان هفتوان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، کارگردان

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر