علیرضا قلیچ خانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

پیشکسوت کشتی، دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان در مسابقات 1961 یوکوهاما ژاپن

علت وفات

بیماری

عارضه مغزی