سید محمد دبیر سیاقی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۱۲/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پژوهشگر، نویسنده، شاعر، مدرس ادبیات فارسی و مصحح متون کهن پارسی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر