بهرام شفیع


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

گزارشگر، مجری و مدیر ورزشی

علت وفات

بیماری

بیماری قلبی

مطالعه بیشتر