محمدصادق رجحان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۲/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پزشک بافت‌شناس- چهرهٔ ماندگار بافت‌شناسی

علت وفات

بیماری

سكته قلبي

مطالعه بیشتر