پرویز رجبی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸/۰۲/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۱/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

تاریخ‌دان، مترجم، نویسنده و منتقدِ اجتماعی

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر