حمید آخوندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تهیه‌کنندۀ سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سکته قلبی