میرزا احمد دشتی نجفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

مجتهد

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر