محمدعلی زاهد خمیرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۰/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

مجتهد شیعه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر