صادق صندوقی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۵/۰۲/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تصویرگر کتاب‌های درسی و کتاب‌های کودک و نوجوان

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر