نادیا دلدار گلچین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۲/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

هنرپیشه سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

بیماری کلیوی

مطالعه بیشتر