احمد رائض


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۰۶/۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۷۲/۰۵/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش، مينياتوريست و تذهيب‏كار

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر