بزرگ نادرزاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

مترجم آثار فلسفی- حوزۀ فلسفه سیاست

علت وفات

بیماری