والودیا تارخانیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده و مدرس ساز ویولا (ویولن آلتو) ایرانی ارمنی‌تبار

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر