فریدون پوررضا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۵/۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده و موسیقیدان نامدار گیلک و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی

علت وفات

بیماری

تنفسی و ریوی

مطالعه بیشتر