محسن حججی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۴/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

عضو لشکر زرهی ۸ نجف اشرف

علت وفات

جنگ

در عملیاتی در گذرگاه مرزی الولید –منطقه مرزیِ بین سوریه و عراق– توسط نیروهای داعش به اسارت درآمد و پس از دو روز به‌دست آنان به‌قتل رسید

مطالعه بیشتر