محمود جم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۹
تاریخ وفات: ۱۳۴۸/۰۵/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر ایران در دوره رضاشاه پهلوی، نماینده دوره‌های سوم، چهارم و پنجم مجلس سنا

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر