ایرن زازیانس


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۵/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۵/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

هنرپیشه ایرانی ارمنی‌تبار تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سرطان ریه

مطالعه بیشتر