علی اقبالی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

بنیان‌گذار تدریس رشته نقشه‌برداری در دانشگاه تهران و مؤسس مدرسه عالی کشاورزی همدان، پدر آموزش عالی خصوصی ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر