پرتو اشراق


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۱۱/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

محقق و مترجم سینما و ادبیات و پژوهشگر موسیقی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر