پرویز اسلام‌پور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، شاعر، از امضاکنندگان بیانیه شعر حجم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر