فاضل اجبوری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر