ابراهیم لاتخافی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

یکی از هنرمندان عرصه صنایع دستی در رشته ابزارسازی دقیق، ساخت انواع ابزارآلات نجوم، از استادان صاحب نام و برجسته قلمزنی و اسطرلاب سازی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر