منوچهر آگاه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

ریاست سازمان برنامه و بودجه در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار، اقتصاددان، بنیانگذار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک ملی (سپس بانک مرکزی) ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر