وحید سهرابی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۲/۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس مطبوعاتی و مستند

علت وفات

تصادف/سانحه