محمد ثقفی تهرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۳
تاریخ وفات: ۱۳۶۴/۰۵/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

عالم شیعی، نویسنده تفسیر روان جاوید، پدر همسر امام خمینی

علت وفات

کهولت سن