سید ابوالقاسم موسوی خویی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۸/۰۸/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۷۱/۰۵/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

فقیه، اصولی، مفسر قرآن، متکلم، محقق علم رجال و مرجع تقلید شیعه امامیه

علت وفات

بیماری

بیماری قلبی

مطالعه بیشتر