محمود صارمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۷
تاریخ وفات: ۱۳۷۷/۰۵/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

خبرنگار و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف افغانستان

علت وفات

قتل/ترور

در شهر مزار شریف به دست گروه طالبان

مطالعه بیشتر