آزیتا حمیدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

هارپ نواز مشهور ایرانی-سوئیسی

علت وفات

بیماری

بیماری سرطان لیمفوما

مطالعه بیشتر