میرصالح حسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۳/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و پژوهشگر ایرانی بود. وی در ادبیات ترکی (ترکی آذربایجانی)، چهره شاخصی بود.

علت وفات

بیماری

عارضه ریوی

مطالعه بیشتر