حسن تهرانی مقدم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۸/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سردار سرلشکر پاسدار_ ملقب به پدر موشکی ایران

علت وفات

تصادف/سانحه

بر اثر انفجار

مطالعه بیشتر