میرمحمد تجدد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۹/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر