هدیش بیگدلی شاملو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

هنرمند و طراح جلوه‌های مجازی سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر