عزیزالله بیات


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مورخ، استاد دانشگاه و نویسنده

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر