مریم بهروزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران و دبیرکل جامعه زینب

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر