حسین علاقمندان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

قلم‌زنی، ملغمه‌کاری

علت وفات

کهولت سن