رضا سید بدیعی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۰۱/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۰۵/۳۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

کارگردان- معروف به رضا بدیعی

علت وفات

بیماری

بیماری معده

مطالعه بیشتر