عباس بابایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۹/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۶۶/۰۵/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

سرلشکر خلبان و معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

علت وفات

جنگ

در منطقه عملیاتی سردشت مورد هدف شلیک توپ خودی قرار گرفت

مطالعه بیشتر