قمرالملوک وزیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۴
تاریخ وفات: ۱۳۳۸/۰۵/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده آوازهای سنتی ایرانی، نخستین زن خواننده ایرانی که صدایش ضبط شد و در ایران بدون حجاب روی صحنه رفت

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر