اسفندیار احمدیه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

انیماتور و نقاش ایرانی (پدر انیمیشن ایران)

علت وفات

بیماری

بیماری خونی

مطالعه بیشتر