محمدعلی مینابی بندرعباسی (سدیدالسلطنه)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۴۹
تاریخ وفات: ۱۳۲۰/۰۵/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

شاعر، نویسنده و مورخ

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر