رجب محمدزاده


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

جانباز ۷۰ درصد، وی نانوای بسیجی بود که در دوران جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۶ در منطقه هور عراق، بر اثر اصابت خمپاره زخمی شد و صورتش را از دست داد

علت وفات

بیماری

ایست قلبی و تنفسی

مطالعه بیشتر