علی ابوالحسنی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۰۹/۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

نویسنده، تاریخ‌نگار، پژوهشگر دینی_ معروف به منذر

علت وفات

بیماری

نارسایی قلبی

مطالعه بیشتر