سید علی اکبر برقعی قمی (کاشف)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۸
تاریخ وفات: ۱۳۶۶/۰۵/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی


علت وفات

کهولت سن