محمد زهرایی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

ناشر و ویراستار ایرانی بود. مدیر انتشارات نیل و نشر کارنامه و از ناشران خلاق و صاحب‌سبک

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر