هما زاهدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

سه دوره نماینده همدان در مجلس شورای ملی و از نخستین فعالین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر