رضا سیروس صبری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۰۵/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

معمار، استاد دانشگاه و پژوهشگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر